Про компанію

Приватне підприємство "Проект-Буд" створено у 2007 році.

Компанія займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти на теренах Західної України. Компанія володіє правом на дослідно-промислову розробку родовищ нафти на ліцензійній ділянці у Львівській області України. Інвестуючи в розвідку та дослідно-промислову розробку нових родовищ вуглеводнів, Компанія прагне зробити вагомий внесок в розвиток нафтогазового комплексу та енергонезалежності України..

ПП "Проект-Буд" володіє Спецільним дозволом на користування надрами виданим на Рудниківську ліцензійну ділянку №4690 від 04.09.2015 терміном на 20 років. На ліцензійній ділянці здіснюється видобуток природного газу. Ділянка займає площу 205.7 кв. км., розташована на території Миколаївського, Жидачівсього та Пустомитівського районів Львівської області.

Фінансова звітність.

У відповідності до вимог Закону про бухгатерський облік та фінансову звітінсть у частині прозорості бізнесу суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях (Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності), нижче публікується фінасова звітність ПП "Проект-Буд":

Стратегія та корпоративні цінності

Бути рушійною силою нафто-газової галузі Західної України.

Максимальний рівень операційної ефективності.

Соціальна відповідальність та підтримка сімейних цінностей.

Впровадження сучасних екологічно чистих технологій.